Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stationer

Stationer udlagt for skovklit

Figur 2180.60

Kort over de 10 overvågningsstationer, der er udlagt for naturtypen skovklit i perioden 2007-2016.

På disse stationer er prøvetagningen foretaget efter de tekniske anvisningers metoder for skovnaturtyperne. 

Stationer med skovklit

Figur 2180.61

 

Kort over de 22 lysåbne og skovovervågningsstationer, hvor der er registreret et eller flere prøvefelter med skovklit i perioden 2007-2016.

Stationer ift. habitatområderne

Figur 2180.62

Kort over placeringen af skovovervågningsstationerne for naturtypen skovklit i forhold til habitatområderne. Alle 10 skovovervågningsstationer, hvor der er registret mindst et prøvefelt med naturtypen, ligger inden for habitatområderne.

Det skønnes, at 63 % af arealet med naturtypen findes inden for habitatområderne (Fredshavn m.fl. 2014).