Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, skovstruktur, indikatorværdier samt jordprøver.

Tabel 2180.6. Oversigt over indikatorer for tilstand og udvikling i skovklit. For hver indikator er vist, om den nødvendige overvågningsparameter er indsamlet i hhv. første og anden programperiode.

Indikator Prøvefelt Første programperiode
2007-2010
Anden programperiode
2011-2016
Arts-
sammen-sætning
Antal arter 5 m cirkel Årligt En gang
Antal arter af buske 15 m cirkel   En gang
Antal arter af buske 5 m cirkel Årligt En gang
Antal arter af vedplanter 15 m cirkel   En gang
Antal arter af vedplanter 5 m cirkel Årligt En gang
Antal arter af insektbestøvede vedplanter 15 m cirkel   En gang
Antal arter af insektbestøvede vedplanter 5 m cirkel Årligt En gang
Antal arter af hjemmehørende vedplanter 15 m cirkel   En gang
Antal invasive arter 5 m cirkel Årligt En gang
Antal skovindikatorarter 15 m cirkel Årligt En gang
Dækning af dværgbuske (%) 5 m cirkel Årligt En gang
Antal arter af mosser 5 m cirkel Årligt En gang
Udbredelse af laver 5 m cirkel Årligt En gang
Skov-
struktur
Dækning af lave vedplanter (%) 5 m cirkel Årligt En gang
Dækning af høje vedplanter (%) 5 m cirkel Årligt En gang
Antal stammer med diameter > 10 cm (per ha) 15 m cirkel En gang En gang
Antal store træer (per ha) 15 m cirkel En gang En gang
Dødt ved, samlet (m3) 15 m cirkel Årligt En gang
Dødt ved, nedbrudt (m3) 15 m cirkel Årligt En gang
Dødt ved, liggende (m3) 15 m cirkel Årligt En gang
Dødt ved, stående (m3) 15 m cirkel Årligt En gang
Antal levende træer med rådne partier 15 m cirkel Årligt En gang
Antal levende træer med hulheder 15 m cirkel Årligt En gang
Kronedækning (%) 5 m cirkel Årligt En gang
Ellenbergs indikatorværdi for lys 5 m cirkel Årligt En gang
Antal trunter 15 m cirkel Årligt
Befæstet areal (%) 15 m cirkel Årligt En gang
Hegnet areal (%) 15 m cirkel Årligt En gang
Nærings-status Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof 5 m cirkel Årligt En gang
Basemætning 5 m cirkel En gang En gang
pH 5 m cirkel Årligt En gang
C/N-forholdet 5 m cirkel En gang En gang
Hydrologi Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed 5 m cirkel Årligt En gang