Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 10 overvågningsstationer for skovklit (2180), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode (2011-2016) er stationerne overvåget én gang, og der er ikke udlagt nye overvågningsstationer for skovklit. Det samlede stationsnet er således uændret med 10 stationer (Figur 2180.60), der alle ligger inden for - habitatområderne (Figur 2180.62).

Der er ikke overvåget skovklit på andre skovovervågningsstationer, men i 2004-2010 er overvåget skovklit på 12 lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 2180.5a. Oversigt over overvågningsstationer for skovklit i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som skovklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 2180.5a