Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 15 overvågningsstationer for stilkegekrat (9190), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 15 nye overvågningsstationer for stilkegekrat, så det samlede stationsnet består af 30 stationer (Figur 9190.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2016. Siden 2007 er der overvåget stilkegekrat på yderligere syv skovovervågningsstationer, der er udlagt for ege-blandskov (9160) og bøg på mor (9110). Sammenlagt er der i perioden 2007-2016 registreret stilkegekrat på 22 overvågningsstationer (Figur 9190.61), heraf ligger 22 inden for - og 15 uden for habitatområderne (Figur 9190.62).

I perioden 2004-2010 er endvidere overvåget stilkegekrat på 16 lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 9190.5a. Oversigt over overvågningsstationer for stilkegekrat i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som stilkegekrat, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 9190.5a