Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågningsdata

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 3 overvågningsstationer for vinteregeskov (9170), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 1 ny overvågningsstation for vinteregeskov, så det samlede stationsnet består af 4 stationer (Figur 9170.60), der alle ligger inden for habitatområderne og er overvåget én gang i perioden 2011-2016.

Der er ikke overvåget vinteregeskov på andre overvågningsstationer, hverken skovstationer eller lysåbne stationer.

Tabel 9170.5a. Oversigt over overvågningsstationer for vinteregeskov i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som vinteregeskov, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 9170.5a