Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Indlandssaltengene varierer betydeligt i hydrologi og vegetationssammensætning, men generelt er forekomsterne præget af græsning og har en lav vegetation. Næringsstatus er højere, end man ville forvente naturligt, og saliniteten er relativt lav. Afvandingsforholdene på stationerne kendes ikke, men kunne have betydning for både næringsstatus og salinitet

Udvikling

På grund af det lave antal overvågningsstationer i første programperiode har det ikke været muligt at beregne, om der er en signifikant udvikling i tilstanden

Geografiske mønstre

Indlandssalteng findes primært i Nordjylland, og med en enkelt forekomst på det sydlige Sjælland er overvågningsdata således utilstrækkelige til en analyse af regionale forskelle.

Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant større udbredelse og dækning af tagrør og strand-kogleaks, et signifikant lavere pH og saltholdighed i jordvandet inden for - end udenfor habitatområderne.