Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strandvold med enårige planter (1210)

1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

De danske beskrivelser af naturtypen 

1210

Annual vegetation of drift lines

EU's beskrivelser af naturtypen

Om enårig strandvold

Stenede eller grusede strande eller strandvolde med enårige planter, der vokser på opskyllet materiale som tang eller grus. Opskyllet aflejres typisk som små volde og er rigt på kvælstofholdigt, organisk materiale. Visse flerårige arter hører med til plantesamfundet, men der skal være overvægt af enårige planter.