Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strandvold med flerårige planter (1220)

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

De danske beskrivelser af naturtypen 

1220

Perennial vegetation of stony banks

EU's beskrivelser af naturtypen

Om flerårig strandvold

Stenede eller grusede strande eller strandvolde med flerårig vegetation inklusive de indre/øvre dele, som i visse tilfælde kan udgøre ret store komplekser med flere generationer af gamle strandvolde. Dele af naturtypen kan være vegetationsløs eller blot med laver og mosser.