Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Overvågningsdata viser, at selvom vegetationsdækket er højt og tæt med dominans af almindelig vadegræs i hovedparten af prøvefelterne, er en mindre del af vadegræssamfundene i tidlige successionsstadier med en relativt lavtvoksende og åben vegetation med enårige arter i bunden. Vegetationen er dog relativt artsfattig med meget få følsomme arter, og de bredbladede urter er spredt forekommende. Med undtagelse af en enkelt lokalitet er der ikke registreret synlige tegn på græsning i prøvefelterne med vadegræssamfund. Der er ikke registreret invasive arter. Overvågningsdata tyder endvidere på, at synligt vand dækker en relativt stor del af naturtypens areal. Der er kun målt pH i ganske få prøvefelter i vadegræssamfund, og da der ikke findes Ellenberg-værdier for arten almindelig vadegræs (Spartina alterniflora x maritima), har det ikke været muligt at beregne gennemsnitlige indikatorværdier for naturtypens næringsstatus.

Udvikling

Da vadegræssamfund ikke blev overvåget i første programperiode (2004-2010), er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt stort til en regional opdeling, og da ingen prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.