Aarhus Universitets segl

NOVANA

Delprogram for terrestriske naturtyper og arter

Nygaard, B., Nielsen, R.D., Kjær, C., Alnøe, A.B., Balsby, T.J.S, Brunbjerg, A.K., Bladt, J., Bregnballe, T., Clausen, K.K. Clausen, P., Dalby, L., Damgaard, C., Ejrnæs, R., Elmeros, M., Fredshavn, J., Galatius, A., Hansen, R.R., Heldbjerg, H. Holm, T.E., Johansson, L.S., Mellerup, K.A.  Mikkelsen, P., Mortensen, R.M., Pedersen, C.L., Petersen, I.K., Sterup, J., Strandberg, M., Sveegaard, S., Teilmann, J. & Therkildsen, O.R.  (netpublikation): NOVANA.au.dk. Rapportering af NOVANA’s delprogram for terrestriske naturtyper og arter. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. www.novana.au.dk.
Gengivelse tilladt med tydelig kildeanvisning.