Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ynglefugle

Overvågning af ynglefugle

Denne del af rapporten omhandler status for 44 ynglefugle, hvoraf Miljøstyrelsens (MST) enheder  i 2017 har overvåget 28 ynglefugle efter retningslinjer i tekniske anvisninger for de enkelte arter fra Fagdatacenter for Biodiversitet (F-BDC) under Aarhus Universitet (AU).

Denne overvågning omfattede arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I som alle indgår i udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder.