Aarhus Universitets segl

Rapporter for download

Naturtyper, arter og fugle

Herunder er en oversigt over DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af de terrestriske habitatnaturtyper, habitatarterne, yngle- og trækfuglene siden NOVANA-programmets start i 2004. De seneste rapporter (fra 2015) er computergenererede pdf af hjemmesiden.