Aarhus Universitets segl

Rapporter for naturtyper

Nyeste udgivelser

DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af de terrestriske habitatnaturtyper siden NOVANA-programmets start i 2004. 

Terrestriske naturtyper 2004-2022

Vær opmærksom på, at rapporten alene er dokumentation (1.644 sider). Det anbefales ikke at skrive den ud i sin fulde længde. Brug i stedet hjemmesiden.

NOVANA 2020 - Effektovervågning af terrestriske naturtyper

Kortlægning af terrestriske habitatnaturtyper 2016-2019

Artikel 17- rapporteringen 2019

Skovnaturtyper 2007-2016

Terrestriske naturtyper 2004-2015

Rettelsesblad for rapporten ovenfor kan hentes her.

Terrestriske naturtyper 2014

Dokumentation af netrapporteringen af terrestriske naturtyper 2014:

 

Indikatorer for terrestriske naturtyper inden - og udenfor habitatområderne, 2013

Terrestriske habitatnaturtyper 2004-2010

Terrestriske Naturtyper 2006

 

Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper

Terrestriske naturtyper 2008

Terrestriske Naturtyper 2005

 

Terrestriske naturtyper 2011 - udvikling og areal

Terrestriske naturtyper 2007

Terrestriske naturtyper 2004