Aarhus Universitets segl

Rapporter for fugle

Nyeste udgivelser

Fugle 2020-21

Fugle 2018-2019

Fugle 2012-2017

Bemærk

De seneste rapporter er udskrifter fra hele netrapporteringen, som består af fra 250 - 700 sider (afhængig af rapporteringens omfang), og de anbefales derfor ikke til udskrift. Vi anbefaler i stedet at gå på opdagelse via nettet.

Fugle

Herunder er en oversigt over tidligere DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af ynglefugle og trækfugle siden NOVANA-programmets start i 2004.

Fugle 2015

Fugle 2004-2011

Arter og fugle 2007

Fugle 2014

Arter og fugle 2009

Arter og fugle 2006

Fugle 2016

Fugle 2012-2013

Arter og fugle 2008

Arter og fugle 2004-2005