Aarhus Universitets segl

Rapporter for arter

Arter 2022

Arter 2021

Arter 2020

Arter 2019

Herunder er en oversigt over tidligere DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af habitatarter siden NOVANA-programmets start i 2004.

Arter 2012-2017

Arter 2016

Vandløb 2016

Arter 2014

Arter 2015

Arter 2012-2013

Overvågning af arter 2004-2011

Arter og fugle 2009

Arter og fugle 2008

Arter og fugle 2007

Arter og fugle 2006

Arter og fugle 2004-2005