Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rapporter for arter

Arter 2012-2017
Arter 2016
Vandløb 2016
(indeholder lampretter)

Herunder er en oversigt over tidligere DCE-rapporter med resultater fra overvågningen af habitatarter siden NOVANA-programmets start i 2004.

Arter 2015

Overvågning af
arter 2004-2011

Arter og fugle 2007

Arter 2014

Arter og fugle 2009

Arter og fugle 2006

Arter 2012-2013

Arter og fugle 2008

Arter og fugle 2004-2005