Aarhus Universitets segl

Trækfugle

Overvågning af trækfugle

Overvågningen af trækfugle i NOVANA omfattede i 2016 en landsdækkende midvintertælling i januar 2016, dels optællinger af arter på årstider, som er specielt gunstige for en bestandsopgørelse af de pågældende arter. Disse tællinger har enten været landsdækkende eller er blevet gennemført på udvalgte lokaliteter.

Der har i perioden været et fuldstændigt sammenfald mellem NOVANA-optællingerne af vandfugle og de internationale optællinger, som koordineres af Wetlands International, og som er blevet gennemført i Europa (Tabel 1), således at fugle talt ved danske tællinger er indgået i vurderingen af de internationale flywaybestande.