Aarhus Universitets segl

Ynglefugle

Overvågning af ynglefugle

Miljøstyrelsens (MST) enheder har i 2016 overvåget ynglefugle efter retningslinjer i tekniske anvisninger for de enkelte arter fra Fagdatacenter for Biodiversitet (F-BDC) under Aarhus Universitet (AU).

Denne overvågning omfattede 17 arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I som alle indgår i udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder.