Aarhus Universitets segl

Ynglefugle

Overvågning af ynglefugle

Denne del af rapporten omhandler dels status for 44 ynglefugle, som Miljøstyrelsens (MST) enheder  i 2018-2019 har overvåget efter retningslinjer i tekniske anvisninger for de enkelte arter fra Fagdatacenter for Biodiversitet (F-BDC) under Aarhus Universitet (AU), og dels status for skarv, som overvåges af Aarhus Universitet. 

Denne overvågning omfattede arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I som alle indgår i udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder.