Aarhus Universitets segl

Ynglefugle

Overvågning af ynglefugle

Denne del af rapporten omhandler dels status for 45 ynglefugle, som Miljøstyrelsens (MST) enheder  i 2020-2021 har overvåget efter retningslinjer i tekniske anvisninger for de enkelte arter fra Fagdatacenter for Biodiversitet (F-BDC) under Aarhus Universitet (AU), og dels status for skarv, som overvåges af Aarhus Universitet. 

Denne overvågning omfattede arter som alle indgår i udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder.