Aarhus Universitets segl

Habitatdirektivets naturtyper

Nygaard, B., Ejrnæs, R., Fredshavn, J.R. (2021): Kortlægning af habitatnaturtyper 2019. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. www.novana.au.dk.

Nygaard B., Damgaard C., Nielsen K.E., Bladt J., Ejrnæs R. (2019): Terrestriske Naturtyper 2004 – 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center  for Miljø og Energi. www.novana.au.dk

Gengivelse tilladt med tydelig kildeanvisning.