Aarhus Universitets segl

Indlandsklitter

Uden for kystzonen kan der opstå klitter på flyvesandsaflejringer fra den sidste istid. Disse indlandsklitter findes på meget tør, varm og udvasket sandbund og omfatter visse-indlandsklit (2310) og revling-indlandsklit (2320), der begge er præget af hedevegetation og græs-indlandsklit (2330) med en overdrevslignende vegetation domineret af græsser og urter.