Aarhus Universitets segl

Indlandsklitter, hede og krat

Uden for kystzonen kan der opstå klitter på flyvesandsaflejringer fra den sidste istid. Disse indlandsklitter findes på meget tør, varm og udvasket sandbund og omfatter visse-indlandsklit (2310) og revling-indlandsklit (2320), der begge er præget af hedevegetation og græs-indlandsklit (2330) med en overdrevslignende vegetation domineret af græsser og urter.