Aarhus Universitets segl

Græs-indlandsklit (2330)

Om græs-indlandsklit

Åbne græs- eller urtebevoksninger på tør bund i klitter, hvor sandet er omlejret fra istidsaflejringer og fortsat stedvist synligt mellem planterne, herunder i vindbrud. Naturtypen er ofte artsfattig og indeholder både arealer præget af flerårige græsser og arealer med laver eller mange enårige arter, så længe plantedækket ikke fuldstændig dækker sandet.