Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enebærkrat (5130)

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

De danske beskrivelser af naturtypen 

5130

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

EU's beskrivelser af naturtypen

Om enebærkrat

Krat på heder, skrænter eller på overdrev med mindst 25 % dækning af buske/træer, og hvor enebær udgør mindst halvdelen af dækningen af buske og træer. Naturtypen findes oftest, hvor kreaturer eller hjorte har afgræsset området og skabt mulighed for, at enebær kan spire og gro. Naturtypen kan på længere sigt blive skygget ihjel af træer, hvis der ikke sker en vis afgræsning.