Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Våd hede (4010)

4010

Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

De danske beskrivelser af naturtypen 

4010

Northern Atlantic wet heaths with Erica tetralix

EU's beskrivelser af naturtypen

Om våd hede

Naturtypen findes uden for kystklit og højmose på fugtige til våde arealer og har en vegetation præget af dværgbuske og/eller lave pors, ofte med et stort indslag af blåtop. Klokkelyng eller pors præger i nogle tilfælde naturtypen, men det kan også være rosmarinlyng, mosebølle, blåbær, hedelyng, revling, tranebær eller blandinger heraf. Naturtypen findes på mineralsk jordbund, lyngmor eller tørv.