Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enebærklit (2250)

2250

*Kystklitter med Enebær

De danske beskrivelser af naturtypen 

2250

*Coastal dunes with Juniperus spp.

EU's beskrivelser af naturtypen

* Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om enebærklit

Partier i kystklitter eller disses lavninger præget af buske af enebær. Kalkindholdet i jorden er normalt ret højt, enten i klitten eller i underliggende jordlag, som enens rødder kan nå. Naturtypen kan indgå i mosaikvegetation med grå klit/grønsværklit, dværgbuskområder, andre slags krat eller træbestande i klitter samt med fugtige klitlavninger.