Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grå/grøn klit (2130)

2130

*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

De danske beskrivelser af naturtypen 

2130

*Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)

EU's beskrivelser af naturtypen

 * Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om grå/grøn klit

Grå/grøn klit findes i stabile klitter med et mere eller mindre lukket vegetationsdække af urteagtige planter - græsser, urter, mosser eller laver, ofte i mosaik. Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvaskning af klitterne. Naturtypen omfatter grå klit og grønsværklit samt andre undertyper domineret af urteagtige planter; typisk bag den hvide klit.

Grå/grøn klit findes ved de eksponerede kyster og har sin hovedudbredelse langs den jyske vestkyst og i Nord-Vestjylland. Grå/grøn klit er, med et samlet areal på 15.400 ha, en af de mest udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 61 % af arealet findes indenfor habitatområderne. Sammenlagt er der registreret grå/grøn klit på 255 overvågningsstationer i perioden 2004-2014, heraf ligger 170 inden for og 85 uden for habitatområderne.