Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grårisklit (2170)

2170

Kystklitter med gråris

De danske beskrivelser af naturtypen 

2170

Dunes with Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariea)

EU's beskrivelser af naturtypen

Om grårisklit

Partier i kystklitter eller disses lavninger præget af buske af gråris inkl. mellemformer til krybende pil. Naturtypen findes ofte tæt blandet med andre klittyper f.eks. krat af havtorn eller grønsværklit.