Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Havtornklit (2160)

2160

Kystklitter med havtorn

De danske beskrivelser af naturtypen 

2160

Dunes with Hippophae rhamnoides

EU's beskrivelser af naturtypen

Om havtornklit

Partier i kystklitter eller disses lavninger præget af hjemmehørende buske andre end ene og gråris. Den vigtigste art i tilgroningsprocessen er som regel havtorn, ofte ledsaget af andre buske som hyld, tjørn, gedeblad, rose, slåen, gyvel, tornblad eller pil. Store sammenhængende krat af havtorn findes på steder, hvor sandet er særligt kalkrigt, og kan her nå en højde på 1-2 m. Naturtypen omfatter både havtornkrat i snæver forstand, og alle andre krattyper i klitter, som kan være forstadier til klitskov og ikke er udskilt som gråriskrat eller enekrat.