Aarhus Universitets segl

Tak

Uden tællere ingen resultater: Tak for indsatsen!

Overvågningen af vandfugle i 2018-2019 har omfattet tusindvis af besøg på større og små lokaliteter med henblik på at optælle vandfugle i hele landet. Dette kan kun lade sig gøre ved frivillige optælleres ildhu og entusiasme. Eventuelle tællere, der er glemt nedenfor, skal vide at jeres indsats er lige værdsat!

I 2018-2019 har flg. medvirket og der rettes en stor tak til alle for indsatsen:

Aleks Lund, Anthony David Fox, Benny Steinmejer, Bente Larsen, Bernt Peter Rasmussen, Bjarke Laubek, Børge Langkilde Rasmussen, Carsten Gørges Laursen, Christian A. Jensen, Christian Martin Glahder, Conni Lauritzen, Dan Blohm, Egon Iversen, Flemming Holmslykke Nielsen, Flemming Ravn Merkel, Frits Mønsted, Georg Guldvang, Gerda Bladt, Gert Fahlberg, Hans Knakkergaard, Henning Heldbjerg, Henrik Birk, Henrik Baark, Jan Østerby Olesen, Jens Bækkelund, Jesper Leegaard, Jesper Petersen, Jette Hallig, Joakim Dybbroe, John Mikkelsen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Jørn Hansen Madelung, Jørn Vinther Sørensen, Kaj Abildgaard, Kaj Nissen, Karl Erik Hansen, Karsten Busk Laursen, Keld Ørum Jensen, Kevin Kuhlmann Clausen, Kis Boel Guldmann, Kjeld Hansen, Klaus Sørensen, Kurt Due Johansen, Kurt Gamborg Holm, Kurt Willumsen, Lars Ebbe Munk, Lars Michael Nielsen, Lars Ole Gjesing, Lars Peter Hansen, Lars Peter Johansson, Lars Tom-Petersen, Lasse Braae, Leif Fig Novrup, Leif Helge Jacobsen, Linda Ulfkjær, Martin Liebermann, Michael Køie Poulsen, Michael Thelander, Mogens Stoustrup Jensen, Mogens Wedel-Heinen, Morten Bentzon Hansen, Niels Peter Møller Jensen, Ole Fritzner Jørgensen, Ole Friis Larsen, Ole Hansen, Palle Graubæk, Palle Sørensen, Peder Jensen Pedersen, Peter Mikkelsen, Poul Hald-Mortensen, Poul Krag, Preben Birger Jensen, Rene Christensen, Rune Skjold Tjørnlev, Skagen Fuglestation  v. Simon Sigaard Christiansen, Steen Flex, Steen Lauritsen, Steen Vester Pedersen, Stig Bille Brahe Selby, Stig Englund, Stig Jürgensen, Stinne Aastrup, Søren Bøgelund, Søren Peter Pinnerup, Thilde & Per Thiesen, Thomas W. Johansen, Thorkil Brandt, Thorkild Lund, Tim Andersen, Tommy Brian Jakobsen, Tommy Kaae, Torben Søndergaard Nielsen, Uffe B. Nielsen, Ulla Brandt og de optællere, som har medvirket i forskellige grupper vedr. større optællingsområder:

Vadehavet: Bent Jakobsen, Boris Schønfeldt, Carl Schneider, Henrik Bøhmer, Jens Peder Hounisen*, Jens Thalund, John Frikke, Kim Fischer, Martin Iversen, Michael Johansen, Mogens Bak*, Niels Knudsen, Ole Amstrup*, Ole Hansen, Ole Thorup*, Peter Emil Jensen, Susanne Overgaard & Kurt Petersen, Svend Anker Schwebs og Svend Rønnest

Vestjyske fjorde og søer, Skjern Enge, Limfjordstangerne: Ole Amstrup*, Mogens Bak* og Ole Thorup*

Agerø-Mågerodde området: Hans Henrik Larsen (koordinator), Anna-Lis Martinussen, Elly Hansen, Henning Søndergaard, Jens Jørgen Pedersen, Lisbeth Jeppesen, Poul Ulrich Riis, Knud Sloth & Knud Søndergaard

Vejlerne: Henrik Haaning Nielsen*, Jørgen Peter Kjeldsen* 

Nibe-Gjøl Bredninger, Ulvedybet og Egholm: Henrik Christoffersen (koordinator), Anders Refstrup, Peter Manstrup, Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Ulf Klemmensby  

Lille Vildmose:  Dorte & Flemming Sørensen samt Thorkild Lund

Horsens Fjord & Endelave: Hans Pinstrup, Jens Gregersen, Jens Zeeberg, Kim Biledgaard, Ole Frederik Jensen og Søren Højager

Odense Fjord: Ole Thorup*

Roskilde Fjord: David Boertmann, Jannik Hansen, Jørgen Peter Kjeldsen*, Hans Meltofte,  Henrik Haaning Nielsen*, Preben Clausen* og Rasmus Due Nielsen*

Saltholm: Michael Fink Jørgensen (koordinator), Jan Speiermann, Michael Borch Grell, Rasmus Turin og Michael Køie Poulsen

Præstø Fjord, Bøgestrømmen, Ulvshale-Nyord, Stege Bugt og Nor, Ulvsund, Grønsund og Fanefjord: Bjarne Hemmingsen, Preben Berg og Uffe Damm Andersen

Bornholm: En ganske særlig tak rettes til Mogens Timand Kofod (koordinator), Erik Jensen (database) og øvrige tællere i den Bornholmske kystfugletællingsgruppe i 2018-2019: Anders Holm Hartmann, Annette B. Olesen, Ann-Sofie Markussen, Ben Woodhams, Carsten Andersen, Carsten Friis Overby, Charlotte Hertel, Claus Gjerrild, David Nestved, Eilif S. Bendtsen, Else Steffin,  Erik Jensen, Erik Sand, Evy Finne Nielsen, Flemming Mortensen, Frank Pelle, Hanne Tøttrup, Hans Fæster, Hans Kurt Pedersen, Helge Clausen, Henriette Tøttrup Hansen, Henrik Kaufmann Sørensen, Hanne Lilleskov Christensen, Jan Paul, Jan Riis-Hansen, Jens Christensen, Jens Lund Hansen, John Holm, John Johansen, Jørgen Jensen, Karsten Rasmussen, Kell Olsen, Klaus Hermansen, Kurt Buchmann, Kåre Kristiansen, Lars Seifert, Lene Hjorth, Lene Pedersen, Lis Jensen, Maiken Johansen, Marianne Steenstrup Svensen, Merete Mortensen, Michael Nørfelt, Mogens T. Kofod, Morten Lilleskov Christensen, Morten Schwennesen, Niels Erik Johansen, Niels-Christian Lau, Ole Leegaard Jensen, Ole Pedersen, Per C. Pedersen, Per Lindholm, Peter Boesen, Solveig Jonasson, Steen E. Jensen, Steen Kryger, Sune Riis Sørensen, Susanne Mortensen, Thomas Christensen, Torkil Werner Jørgensen, Vebse F. Madsen & Winnie H. Jensen.

Flytællingerne udført i 2018-2019 blev foretaget af DCE med flg. tællere i flyene: Ib Krag Petersen*, Rasmus Due Nielsen*, Preben Clausen*, Jacob Sterup*, John Frikke, Kent Olsen*, Rasmus Bisschop-Larsen, Max Nitschke.

Landbaserede DCE-tællinger er udført af tællere markeret med * ovenfor samt Claus Lunde Pedersen, Thomas Bregnballe, Thomas Kjær Christensen og Thomas Eske Holm.