Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tør hede (4030)

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

De danske beskrivelser af naturtypen 

4030

European dry heaths

EU's beskrivelser af naturtypen

Om tør hede

Vegetation på tør bund præget af dværgbuske og ret artsfattig. Tør dværgbuskhede udvikles oftest på sandet og udvasket, næringsfattig og sur jord. Vegetationen udvikles bedst i egne med ret høj nedbør.