Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klithede (2140)

2140

*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

Den danske fortolkning af naturtypen 

2140

* Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum

EU's fortolkning af naturtypen

 * Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om klithede

Klitheder er stabile (gamle) klitter bag de ydre klitter med et mere eller mindre lukket vegetationsdække præget af dværgbuske såsom revling, hedelyng, klokkelyng eller visse. Kalkindholdet i jorden er lavt grundet udvaskning af klitterne. Dele af naturtypen findes på tørre klitter, mens andre dele findes i fugtige lavninger og svarer med hensyn til flora til våd hede med mosebølle, pors og klokkelyng.