Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hængesæk (7140)

 

7140

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

De danske beskrivelser af naturtypen 

7140

Transition mires and quaking bogs

EU's beskrivelser af naturtypen

Om hængesæk

Naturtypens fællestræk er, at den flyder i vand eller oprindelig er startet flydende i vand. Hængesæk dannes oftest ved kanten af søer og vandhuller, herunder tørvegrave, men kan også findes i rolige vandløbsafsnit, i forbindelse med kildevæld, eller i lavninger i kær og hede. Mosser udgør ofte en væsentlig del af vegetationen, og i sene successionsstadier indvandrer buske og træer. Når  vegetationen skifter til skov eller krat (> 50 % dækning af vedplanter) er det ikke længere denne naturtype, mens de andre successionsstadier hører med til typen.