Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kildevæld (7220)

 

7220

*Kilder eller væld med kalkholdigt (hårdt) vand

De danske beskrivelser af naturtypen 

7220

*Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)

EU's beskrivelser af naturtypen

*Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om kildevæld

Kilder eller væld med kalkholdigt (hårdt) vand, herunder også den tilhørende vældvegetation. Kun i mindre dele af især det vestlige Jylland er vandet blødt, så kilderne ikke svarer til typen. Kildevæld er generelt små (punkt- eller linieformede) og ofte med mosdominerede plantesamfund. I skov og krat kan kildevældene være uden vegetation. Naturtypen karakteriseres ved forekomsten af frit synligt kildevand i hvert fald hovedparten af året.