Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tørvelavning (7150)

 

7150

Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

De danske beskrivelser af naturtypen 

7150

Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion

EU's beskrivelser af naturtypen

Om tørvelavning

Pioner plantesamfund på fugtig, blottet tørv eller sand med næbfrø, soldug eller liden ulvefod, typisk i lavninger. Sådanne samfund kan udvikles på blottet tørv i højmoser, hedemoser og lignende, men også i frost eller vanderoderede partier af fugtige heder og moser og på sand, som er vådt eller tidvis oversvømmet. Naturtypen findes fåtalligt og pletvis over det meste af landet, og det er typisk ganske små arealer, der dækkes af denne type.