Aarhus Universitets segl

April

Hjejle og lysbuget knortegås

Baggrund

Optællingen af hjejle og lysbuget knortegås er landsdækkende og sigter mod at overvåge arterne i fuglebeskyttelsesområder, hvori de indgår i udpegningsgrundlaget som trækfugle. Lysbuget knortegås og hjejle optælles både i april og oktober, da der er fuglebeskyttelsesområder, hvor de forventeligt forekommer i større tal om efteråret end om foråret og omvendt.

Undersøgelsesområde

Tællingen har særlig fokus på de fuglebeskyttelsesområder, hvor de to arter er på områdernes udpegningsgrundlag. Tællingen skal tillige anvendes ved opgørelse af de nationale bestande af arterne.