Aarhus Universitets segl

Maj

Mørkbuget knortegås

­Baggrund

Optællingen af mørkbuget knortegås sker ved en landsdækkende optælling hvert andet år i maj. Denne optælling er international og har været gennemført i Nordvesteuropa i begyndelsen af maj siden midten af 1980’erne.

Undersøgelsesområde

Mørkbuget knortegås optælles på de traditionelle rastepladser i Vadehavet, det sydlige Danmark og lokalt i andre områder. Overvågningen kombinerer en flytælling i Vadehavet og en over det Sydfynske Øhav/Smålandsfarvandet/Hyllekrog-Rødsand med landbaserede tællinger i det øvrige Danmark.