Aarhus Universitets segl

Maj

Lille kobbersneppe, islandsk ryle og sandløber

Baggrund

Optællingen af lille kobbersneppe sker i alle relevante fuglebeskyttelsesområder, mens overvågningen af islandsk ryle og sandløber alene gennemføres i Vadehavet. Optællingen har været gennemført i Danmark siden 2004 og finder sted hvert andet år i maj.

Undersøgelsesområde

Lille kobbersneppe optælles på rastepladser i de danske fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget (Figur 1, Tabel 1), mens islandsk ryle og sandløber alene overvåges i Vadehavet. Overvågningen kombinerer en flytælling i Vadehavet med landbaserede tællinger i det øvrige Danmark.


Islandsk ryle  Calidris canutus
Foto: Creative Commons

Sandløber Calidris alba