Aarhus Universitets segl

Maj

Pomeransfugl

Baggrund

Pomeransfugl er ny art i NOVANA-programmet fra og med 2018. Arten overvåges hvert andet år (2018 og 2020) i maj måned i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget. 

Undersøgelsesområde

Der foretages en landsdækkende optælling af pomeransfugl med særligt fokus på fuglebeskyttelsesområder, hvor denne er på udpegningsgrundlaget. Arten forekommer primært langs vestkysten af Jylland fra den tyske grænse til Skagen-halvøen i nord. Grundet artens fordeling i landet suppleres tællingen i høj grad med data fra DOFbasen.