Aarhus Universitets segl

Marts

Kortnæbbet gås, bramgås og pibesvane

Baggrund

Optællingen af kortnæbbet gås, bramgås og pibesvane er årlig og sker i form af landsdækkende, sideløbende optællinger. Optællingen af bramgås er international og har været gennemført i Nordvesteuropa i den midterste weekend i marts siden midten af 1980’erne. For kortnæbbet gås er optællingen national, og disse tællinger blev igangsat i 2004.

Undersøgelsesområde

Kortnæbbet gås bliver optalt på de traditionelle rastepladser i Vest- og Nordjylland, mens bramgås og pibesvane dækkes på artens rastepladser i Vest- og Nordjylland og enkelte steder i det sydlige Danmark. Alle tre arter dækkes gennem landbaserede tællinger.

Usikkerheder

For både kortnæbbet gås, bramgås og pibesvane benyttes fuglebeskyttelsesområderne i stigende grad kun som overnatningspladser. Hovedparten af fourageringen finder sted spredt på landbrugsjorde uden for områder inkluderet i udpegningsgrundlagene, ofte ret langt fra kysten. Ved tællinger i dagtimerne kan det således være svært at lokalisere alle fouragerende flokke. Tællinger ved natrastepladserne (udflyvning og indflyvning) dækker oftere en større andel af den faktiske bestand i et område, men rummer ingen information om hvor fuglene søger føde. For nuværende gennemføres tællingen som en blanding af disse to typer tællinger.