Aarhus Universitets segl

MedioAugust

Vadefugle, medio august

Baggrund

Optællingen af vadefugle i august gennemføres hvert andet år og omfatter klyde, strandhjejle, storspove, rødben og hvidklire. Denne optælling er national og sigter mod at overvåge de fem arter i fuglebeskyttelsesområder, hvor de indgår i udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Klyde dækkes i nogle få udvalgte fuglebeskyttelsesområder i og uden for Vadehavet, hvor fuglene samles i sensommeren for at fælde svingfjer. De fire øvrige arter bliver alene optalt i fuglebeskyttelsesområder i Det Danske Vadehavsområde. Overvågningen kombinerer en flytælling i Vadehavet med landbaserede tællinger af klyde i det øvrige Danmark.


Klyde Recurvirostra avosetta
Foto: Rasmus Due Nielsen


Rødben Tringa totanus
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen


Stor regnspove Numenius arquata
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen


Strandhjejle Pluvialis squatarola
Foto: Peter Bundgaard