Aarhus Universitets segl

November

Pibesvane og kortnæbbet gås

Baggrund

Tællingen har til formål at opgøre de nationale bestande, med særligt fokus på fuglebeskyttelsesområder, hvor disse arter er på udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Der foretages en landsdækkende optælling af begge arter, med særligt fokus på fuglebeskyttelsesområder, hvor disse er på udpegningsgrundlaget.

Usikkerheder

For både kortnæbbet gås og pibesvane benyttes fuglebeskyttelsesområderne i stigende grad kun som overnatningspladser. Hovedparten af fourageringen finder sted spredt på landbrugsjorde uden for områder inkluderet i udpegningsgrundlagene, ofte ret langt fra kysten. Ved tællinger i dagtimerne kan det således være svært at lokalisere alle fouragerende flokke. Tællinger ved natrastepladserne (udflyvning og indflyvning) dækker oftere en større andel af den faktiske bestand i et område, men rummer ingen information om hvor fuglene søger føde. For nuværende gennemføres tællingen som en blanding af disse to typer tællinger.