Aarhus Universitets segl

November

Hvinand og toppet skallesluger

Baggrund

Optælling af hvinand og toppet skallesluger i november indgik i NOVANA-programmet fra 2017. Tællingen sikrer en overvågning af arterne på denne årstid, hvor det ud fra tidligere optællinger i 1965-74 og midten af 1980’erne vides, at der oftest forekommer større antal af arterne på denne årstid sammenlignet med midvinter, hvor de resterende udpegningsområder for arterne optælles. Optællingen fra land dækker Limfjorden øst for Aggersund, Hjarbæk Fjord samt Vejlerne, mens resten af områderne optælles fra fly

Undersøgelsesområde

Hvinand og toppet skallesluger optælles i de fuglebeskyttelsesområder i Limfjorden (Figur 1, Tabel 1), hvor arterne er på udpegningsgrundlaget.