Aarhus Universitets segl

Oktober

Hjejle, lysbuget- og mørkbuget knortegås

Baggrund

Tællingen har til formål at opgøre de nationale bestande, med særligt fokus på fuglebeskyttelsesområder, hvor disse arter er på udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Der foretages en landsdækkende optælling af begge arter, med særligt fokus på fuglebeskyttelsesområder, hvor disse er på udpegningsgrundlaget