Aarhus Universitets segl

Oktober

Svømmeænder, taffeland, blishøne og knopsvane

Baggrund

Grundet regionale og fænologiske forskelle i gennemtrækket af svømmeænder blev gruppen ved seneste NOVANA revision opdelt i to. Pibeand og Spidsand optælles fremadrettet i oktober, hvorimod skeand, knarand og krikand optælles i september. Ud over svømmeænderne optælles grågås, knopsvane og blishøne.  Tællingen udføres i september i ulige år og i oktober i lige år. 

Undersøgelsesområde

I fuglebeskyttelsesområder udpeget for en eller flere herbivore vandfuglearter optælles endvidere knopsvane, alle svømmeænder (pibeand, knarand, krikand, spidsand, gråand og skeand) og blishøne.


Blishøne Fulica atra
Foto: Thomas Eske Holm