Aarhus Universitets segl

Oktober

Strandskade og almindelig ryle

Baggrund

Optællingen af vadefugle i oktober omfatter strandskade og almindelig ryle. Denne tælling er national og sigter mod at overvåge de to arter i de fuglebeskyttelsesområder, hvor de indgår i udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Almindelig ryle overvåges de samme år i de fem fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget som trækfugl. Strandskade overvåges i Vadehavet. Optællingen af almindelig ryle og strandskade suppleres med tællinger fra fly.

Øvrige tællinger almindelig ryle, figur 1
Øvrige tællinger, figur 1.
Kort over fuglebeskyttelsesområder, hvor almindelig ryle er på udpegningsgrundlaget.