Aarhus Universitets segl

Oktober

Trane, oktober

Baggrund

Trane indgik i NOVANA-programmet i 2018. Arten overvåges som trækfugl hvert andet år i oktober (2018 og 2020) i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget, som trækfugl.

Undersøgelsesområde

Trane overvåges i de to fuglebeskyttelsesområder (Østlige Vejler og Bøtø Nor), hvor arten er på udpegningsgrundlaget som trækfugl. Arten optælles derudover på en række andre lokaliteter, hvor den f.eks. overnatter i større antal.