Aarhus Universitets segl

September

Svømmeænder, grågås, knopsvane og blishøne

Baggrund

Grundet regionale og fænologiske forskelle i gennemtrækket af svømmeænder blev gruppen ved seneste NOVANA revision opdelt i to. Skeand, knarand og krikand optælles fremadrettet i september, hvorimod Pibeand og Spidsand optælles i oktober. Ud over svømmeænderne optælles grågås, knopsvane og blishøne. Tællingen udføres i september i ulige år og i oktober i lige år.   

Undersøgelsesområde

I fuglebeskyttelsesområder udpeget for en eller flere herbivore vandfuglearter optælles endvidere knopsvane, alle svømmeænder og skeand) og blishøne. Grågåse-tællingen er en totaltælling og dermed landsdækkende.


Knopsvane Cygnus olor
Foto: Thomas Eske Holm