Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Græs-indlandsklit (2330)

2330

Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

De danske beskrivelser af naturtypen 

2330

Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands

EU's beskrivelser af naturtypen

Om græs-indlandsklit

Åbne græs- eller urtebevoksninger på tør bund i klitter, hvor sandet er omlejret fra istidsaflejringer og fortsat stedvist synligt mellem planterne, herunder i vindbrud. Naturtypen er ofte artsfattig og indeholder både arealer præget af flerårige græsser og arealer med laver eller mange enårige arter, så længe plantedækket ikke fuldstændig dækker sandet.