Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forklit (2110)

2110

Forstrand og begyndende klitdannelser

De danske beskrivelser af naturtypen 

2110

Embryonic shifting dunes

EU's beskrivelser af naturtypen

Om forklit

Forklit er de første stadier i dannelse af kystklitter. Naturtypen består typisk af vindribber, strandvolde, hævede sandflader på den øvre strand eller forklitter ved foden af de høje klitter. Tykkelsen af flyvesandslaget er ligesom for de øvrige klittyper ikke afgørende. Selv et få cm tykt lag flyvesand er nok til at henføre et areal til klittyperne. Sandet er ret næringsrigt, da det blandes med opskyl fra havet og tanglinjer mv.

Forklit findes ved de eksponerede kyster og har sin hovedudbredelse langs den jyske vestkyst. Med et samlet areal på 350 ha er det én af de mindst udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 78 % af arealet findes inden for habitatområderne. Sammenlagt er der registreret forklit på 34 overvågningsstationer i perioden 2004-2014, heraf ligger 29 inden for - og 5 uden for habitatområderne.